Dokumenter

Vedtægter

Husorden

Årsraport

Budget

 

Mandat til låneomlægning

Bestyrelsen er bemyndiget mandat til omlægning af foreningens lån, såfremt det er rentabelt.
Mandatet er gældende indtil næstkommende ordinære generalforsamling.

Indhentning af referat af generalforsamlng, kontakt bestyrelsen på klosterparkenab@gmail.com

Andre dokumenter

Oversigt

Principforslag til terrasseoverdækning

 

Dokumenter opdateret juni 2021