Andelsboligforeningen Klosterparken


Velkommen til Klosterparken. Vi er en lille andelsboligforening stiftet i 1985, bestående af 24 andelsboliger. De varierer i størrelse fra enkeltplan på 64 m2 til to plan på 93 m2. Vi ligger i meget naturskønne omgivelser i Esrum i nordsjælland med let adgang til både Esrum Sø og Gribskov via Esrum Kloster og Møllegård. Vi har et stort fællesområde lige ned til Esrum Å, hvor man i øvrigt kan fiske med fisketegn. Fællesarealerne er vi fælles om at passe, dvs. græsslåning, beskæring osv. Meget af dette klares på de to til tre fælles arbejdsdage fordelt hen over året, hvor der også tages diverse projekter op, så som nedvaskning af husgavle, rensning af afløbsrender og brønde mm.

 

Indtil 2015 har vi været selvadminstrerende, men grundet stigende arbejdsbyrder og mere indviklede regler og love, har vi entreret ejendomsadminstrator LEA til at varetage en del af den daglige drift. Foreningen har en sund økonomi og bestyrelsen følger op på en vedtaget vedligeholdelsesplan; Så andelene i Klosterparken er i god stand.

 

Er der spørgsmål eller søges der information, se kontaktinfo neden for.

 

- Bestyrelsen i Klosterparken

 

OBS  Klosterparken nr. 18 er til salg  OBS

 

Kontaktinfo

Formand

 

Ivar Munk

Klosterparken 17

3230 Græsted

 

E-mail: klosterparkenab@gmail.com

Kasserer

 

Allan Nielsen

Klosterparken 3

3230 Græsted

 

E-mail: klosterparkenab@gmail.com

LEA Ejendomspartner A/S

 

 

Tlf.: 44570340

 

E-mail : pgr@lea.dk

Venteliste

 

E-mail: vent.klosterparken@gmail.com