Mandat til låneomlægning

Bestyrelsen er bemyndiget mandat til omlægning af foreningens lån, såfremt det er rentabelt.
Mandatet er gældende indtil næstkommende ordinære generalforsamling.

Indhentning af referat af generalforsamlng, kontakt bestyrelsen på klosterparkenab@gmail.com